Verzekeringskaarten

Verzekeringskaarten

Om een overzicht te geven van wat er wel en niet vergoed wordt als je schade hebt, zijn er verzekeringskaarten ontwikkeld. Op deze kaarten staat een samenvatting van de polisvoorwaarden die je ontvangt wanneer je een verzekering afsluit. Ook kunnen de kaarten je helpen oriënteren op de verschillende mogelijkheden die er zijn, zodat je met gerichte vragen naar je adviseur kunt. Informatie over premies staat niet op de verzekeringskaarten.

Hieronder treft u de links naar de verzekeringskaarten aan. Vervolgens kunt u per verzekeraar de verzekeringskaarten selecteren per verzekering of op hoofdgroep (bijv. schade-, levens- of inkomensverzekeringen), waarna u kunt kiezen voor de categorie verzekeringen en de naam van uw verzekeringsproduct.

Verzekeringskaarten De Zeeuwse
Verzekeringskaarten VCN
Verzekeringskaarten Voogd & Voogd
Verzekeringskaarten overige


Insurance Distribution Directive (IDD)

De richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD) is een Europese richtlijn. De IDD bevat normen over de distributie van verzekeringen, denk daarbij aan normen op gebied van transparantie en productontwikkelingsproces. De IDD vervangt de huidige richtlijn Verzekeringsbemiddeling (IMD). De IDD moet op 1 juli 2018 in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd zijn. Marktpartijen moeten per 1 oktober 2018 aan de nieuwe regelgeving voldoen.


IDD – Standaardinformatiedocument IPID

De IDD schrijft voor dat aanbieders van schadeverzekeringen het standaarddocument voor schadeverzekeringen moeten opstellen; het Insurance Product Information Document (IPID), voorheen ‘Verzekeringskaart’.


Inhoud van het IPID

In het IPID is een samenvatting opgenomen over de verzekeringsdekking, de wijze en duur van betaling van premies, belangrijkste uitsluitingen en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, de looptijd en wijze van beëindiging van de overeenkomst.