Overige verzekeringen

Overige verzekeringen


 • Als ondernemer kunt u ook voor een groot aantal andere verzekeringen bij ons terecht. Hieronder staan er een aantal uitgelicht. Mocht de verzekering waar je naar op zoek bent er niet tussen staan, neem dan contact met ons op. Grote kans dat we je toch kunnen helpen!
 • AFSPRAAK MAKEN

  Overige verzekeringen


  Arbeidsongeschiktheidsverzekering

  Als ondernemer heeft u geen financieel vangnet bij arbeidsongeschiktheid. Als u de financiële risico’s die horen bij langdurige ziekte en/of arbeidsongeschiktheid niet zelf kunt of wilt dragen is een arbeidsongeschiktheidsverzekering noodzakelijk.

  Een AOV verzekering dient om de inkomstenderving als gevolg van langdurige arbeidsongeschiktheid op te vangen.


  Milieuschadeverzekering

  Met de Milieuschadeverzekering verzeker je het financiële risico van het veroorzaken van verontreiniging aan de bodem en het oppervlaktewater.
  De milieuschadeverzekering heeft een brede dekking. Daaronder vallen bijvoorbeeld saneringskosten, kosten van het opruimen en afvoeren van asbest, onderzoekskosten etc. Deze verzekering dekt ook het risico als je organisatie niet schuldig is aan veroorzaakte milieuschade.


  Cyberverzekering

  Omdat verzekeraars schade aan data zelden als materiële schade beschouwen, is de cyberverzekering van belang. De traditionele verzekeringen van brandverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, technische verzekeringen en fraudeverzekeringen bieden geen of een minimale dekking voor cyberincindenten.
  Daarom heeft een cybercrimeverzekering in veel gevallen toegevoegde waarde


  Geldverzekering

  Er zijn bedrijven die regelmatig contant geld ontvangen, dit bewaren of vervoeren naar de bank. Wellicht geldt dat ook voor jouw bedrijf. Daarmee loop je een risico van bijvoorbeeld verlies of diefstal.
  Met de Geldverzekering verzeker je contant geld of waardepapieren van je bedrijf die risico lopen om verloren te gaan.


  WEGAM-verzekering

  Werkgevers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die de werknemer lijdt in het verkeer tijdens het werk, of als gevolg van werk gerelateerde activiteiten. Dan ben je als werkgever al gauw aansprakelijk.


  Afspraak

  Wil je een afspraak maken om met ons vrijblijvend je verzekeringen door te nemen, vul dan onderstaand contactformulier in. Wij nemen dan binnen 48 uur contact met je op.


  Afspraak maken